zpět na menu
MAPA ------ KRAJINA ------ ČLOVĚK

ZAMYŠLENÍ & inspirace


Záznam krajiny … jako bych vylétl do oblak. To, co je pode mnou, je najednou tak maličké.

Můj první let letadlem. Zvedlo se z plochy Ruzyně a obkroužilo Prahu. Fascinovalo mě poznávat shory ta známá místa, teď tak maličká. Václavák, nádraží, Vltava… Jako hračky, jako nějaké modely. A stačí být na zemi a je to náš „obyčejný“ svět.

Naše Země. Taková drobná kulička ve vesmíru. A kolik má detailů!

Ubíráte se krajinou, míjíte lesy, louky, pole, potoky a řeky, vesnice… A pak narazíte na rozhlednu a z ní vidíte, kudy jste šli. A také kudy ještě půjdete. Jak je to teď maličké. A co se tam asi skrývá?


Chystám se na výlet a s očekáváním koukám na mapu. Ty značky cest, přístřešků, studánek, osamělých stromů, křížků u cest. Podle vrstevnic zkouším odhadnout terén. Jaké to tam asi bude? Zvědavost a očekávání. A potom po uskutečněné cestě nový pohled na body na mapě. Už nejsou neznámými, už mají nový význam vlastního zážitku. Už je tam kousek mého života. Znamenají historii. Jsou to pořád jedna a ta samá místa a běží jimi život. Co pro někoho znamenalo toto místo a co pro mě?


A kde teď stojím? Kde je mé místo?
Noční pohledy shora
OSTRAVA
BERLÍN
BRUSEL
BRNO
České Budějovice
Hrabůvka dnes a v roce 1949
Celou ČR si takto můžete prohlédnout na www.kontaminace.cenia.cz